Sokkelsten

Efter en god tids forberedelse og et godt job veludført med udsætning og udgravning af dit nye fundament så skal du nu have sat sokkelsten på fundamentet.

Sokkelsten er den del af fundamentet, som er synlig over terrænet. Du anvender normalt stenene til sommerhuse, carporte, haveskure eller andre bygninger, hvor belastningsevnen ikke er så stor, som den vil være ved eksempelvis et parcelhus.

Fundamenter af sokkelsten blev især anvendt i tidligere tider og da anvendt til de formål, som står i forrige afsnit.

Et sommerhus, der er placeret på disse sten, vil være udsat for, at der kommer et rend af dyr under det. Meningen med en fundament, og da også meningen med i tidligere tider at bruge sokkelsten, var nemlig at hæve huset eller bebyggelsen over terræn, således at du kunne undgå de værste fugtskader.

Men når man løser det problem med udelukkende at bruge sokkelsten, så risikerer man altså rotter og andet under huset.

Hvordan bruge stenene og undgå dyr under bygningen?

Sokkelsten sørger for, at der er god og vedvarende ventilation under huset eller bygningen. Denne ventilation vil du gerne bibeholde, men du er træt af, at alle skovens dyr holder åbent hus og natlige fester under sommerhuset.

Hvis du ønsker at beholde dine sokkelsten, så kan du sikre dig mod uindbudte gæster ved at opsætte et rottenet. Det er lavet af galvaniseret stål og skal graves ned efter bestemte forskrifter, som beskytter byggeriet.

Kan jeg stadig benytte mig af sokkelsten?

Det korte svar er: Ja.

Men det er klart, at du skal gøre dig overvejelser om, hvad det er, du skal bruge sokkelsten til.

Ønsker du at lave et fundament til carport, redskabsrum eller et brændeskur, så er der fin idé i at bruge sokkelsten. Til større projekter bør funderingen foregå anderledes.