Fundament

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, hvad et fundament er, og hvilken rolle det spiller i forhold til opførelse af en bygning.

Et fundament er den del af en bygning, som bærer vægten. Dette betyder, at et solidt fundament har afgørende betydning for, at bygningen kan bibeholde sin form og kvalitet. Et velbygget og solidt fundament beskytter også huset mod fugt fra den underliggende jord og fugt udefra.

Et dårligt fundament vil føre til revner i murer, skæve gulve eller sågar sammenstyrtning og vil også kunne føre til et dårligt indeklima, når fugten udefra får mulighed for at trænge ind i huset.

I disse tider med klimaforandringer, hvor store regnskyl kan ramme pludseligt, og disse lokalt kan kaste mange millimeter af sig, er det blevet endnu vigtigere, at man er yderst opmærksom på vigtigheden af at sørge for, at fundamentet er af høj kvalitet.

Igen betyder det, at man skal sikre sig, at alle dele af fundamentet er professionelt udført.

Hvordan bygger man et fundament op?

I sagens natur er et fundament en meget vigtig del af de fleste bygninger. Afhængigt af om man skal lave et fundament til et hus, en carport, en garage, et drivhus eller noget andet, så er der forskellige fremgangsmåder.

Fælles for udgravning af og støbning til fundament er dette, at man opererer med de to begreber afsætning og udgravning.

billede fra kaizon.co.nz

Afsætning af fundament

Afsætningen af fundamentet er den del af arbejdet, hvor man sætter pæle op og forbinder disse med snor, så man kan se, hvor fundamentet skal være. Det er meget vigtigt, at man arbejder helt nøjagtigt, og hvis der er tvivl om, hvorledes afstanden eller andet skal være, er det en god idé at få hjælp af en professionel.

Man skal især være opmærksom på, at hjørnerne er vinkelrette, således at de hver især er 90 grader. Det kan være du har brug for hjælp fra en murer eller sågar en landmåler, hvis der er spørgsmål omkring skel på din grund.

Når afsætningen er vel overstået, så skal man i gang med udgravningen.

Udgravning til fundament

Det er en god idé at grave en rille, mens snorene stadig er spændt ud, så man kan se, hvor man skal udgrave fundamentet. Herefter graver man med en spade rillen til den bredde, som er nødvendig i forhold til projektet. Det varierer alt efter, hvad man graver ud til. Uopvarmede bygninger kræver mindre render end de, der bruges til opvarmede.

En opvarmet bolig vil kræve en bredere rille end den rille, som man eksempelvis graver ud til en garages fundament. Men det er vigtigt, at man husker at grave til mindst 90 cm under terrændybde og til en dybde, hvor der er fast grund.

Når man graver til mindst 90 cm under terrændybde, sikrer man sig mod frost, og er der her fast grund, kan der støbes direkte i renden. Hvis der ikke er fast grund, bliver man nødt til at opsætte en forskalling.

Hvad er en forskalling

Forskalling betyder egentlig blot, at man støtter den rende, der er udgravet med eksempelvis brædder. På den måde sikrer man, at jorden ikke styrter sammen. Når forskallingen er lavet, kan man gå i gang med at støbe fundamentet.

Støbning af fundament

Når der er gravet ud til fundamentet, skal den rende, som er gravet ud, fyldes med beton. Her kan man selv vælge, om der skal bruges færdigblandet beton, eller om man selv ønsker at blande det. Når renden til fundamentet er fyldt op, skal det planes og tørre.

Lecablokke er næste skridt. Dette er blokke, som fås i forskellige tykkelser, men alle har det tilfælles, at der er flamingo i midten. De mures op på betonen, og igen skal man sørge for, at muren er lige, og at der mures efter den snor, som blev sat op ved afsætningen.

Man skal hele tiden være opmærksom på, at støbning af fundament er et arbejde, som kræver, at man går minutiøst til opgaven.

Hvad koster et fundament?

Prisen på et fundament afhænger selvsagt af arbejdets form og indhold, og der er stor forskel på de priser, som man kan finde.

Mange murermestre kan udarbejde tilbud, som inkluderer forskellige ydelser, der er afhængige af, hvad og hvor meget du har brug for.

Fundament priser kan blandt andet afhænge af, hvilken jordbund der er tale om – som før sagt kan forskalling jo komme på tale. Her kan man sædvanligvis finde en kvadratmeterpris og på den måde få det tilbud, som man ønsker. Men en pris på 1000 kroner pr. kvadratmeter for støbning af et fundament er sandsynlig.

Hvis du er til mere gør det selv arbejde, så kan du altid læse med på Bygselvviden.dk, det er den økonomiske del du søger mere information om, så er det muligt at se en oversigt over lån her.