Støbning af fundament

Nu står du der og vil gerne lave en støbning af et fundament. Men hvor skal man starte?

Du skal tænke over, hvad fundamentets rolle skal være. Er det til et hus? Til et skur? Til en kolonihave?

Når du ved, hvad opgavens formål er, så kan du gå i gang med støbning af fundamentet. Støbning af fundament foregår i to tempi, hvor første del drejer sig om afsætningen af selve fundamentet.

Afsætning

Dette vil egentlig bare sige, at du meget præcist skal måle den plads op, som fundamentet skal støbes på. Dette gør du ved, at sætter pæle i jorden, som danner hjørner på 90 grader og forbinder disse med snor.

Afsætningen af fundamentet er vigtigt, da du her lægger grunden til det senere arbejde, nemlig udgravningen.

Udgravning

Når afsætningen er overstået, skal du grave renden til fundamentet ud. Her er forskellige mål alt afhængigt af fundamentets formål. Men lad os antage, at du graver ud til et parcelhus, så vil du typisk skulle grave render af en bredde på mellem 33 og 39 cm.

Du skal endelig huske at grave så langt ned, at du sørger for, at frosten kan holdes væk. Det vil sige, at du skal grave ned til minimum 90 cm. Den rende, som du graver ud, skal fyldes op med beton, som du enten køber færdigblandet eller selv blander.

Der skal fyldes op, så betonen lige knapt er i niveau med terrænet.  Når fundamentet er fyldt op, så skal det planes og tørres.

Et støbt fundament tager form

Når afsætningen og udgravningen er vel på vej, så skal der murres lecablokke på betonen. Disse fås i forskellige størrelser, men fælles for dem alle er, at der er flamingo i midten af dem.

Det er yderst vigtigt, at du sørger for, at muren er lige, og at du murer efter den snor, som blev sat op under afsætningen.

Et støbt fundament danner grundlaget for al senere byggeri, hvilket er en af grundene til, at du skal se til, at arbejdet foregår ordentligt. Hvis dit støbte fundament ikke er lavet ordentligt, risikerer du fugtskader, sammenstyrtninger og skæve gulve.

Betonfundament

Traditionelt set består et fundament af beton, som du enten selv kan blande eller købe færdiglavet.

Mange gør-det-selv folk har dog fået øjnene op for andre muligheder, for eksempel skruefundamenter. Disse kan dog kun bruges til mindre byggerier eller til at understøtte et betonfundament, når det er nødvendigt.

Betonfundamentet har dog stadig sin berettigelse, og det er en måde at arbejde på, som du enten selv kan gå til, eller du kan let få adgang til via mennesker, som har store og gode erfaringer med at arbejde med dette element.

Priser på støbning af fundament

Prisen afhænger selvsagt af arbejdets form og indhold, og der er stor forskel på de priser, som du kan finde. Mange murermestre kan udarbejde tilbud, som inkluderer forskellige ydelser, der er afhængige af, hvad og hvor meget du har brug for.

Her kan man sædvanligvis finde en kvadratmeterpris og på den måde få det tilbud, som man ønsker. Men en pris på 1000 kroner pr. kvadratmeter for støbning af et fundament skal du nok regne med.

Priserne kan blandt andet afhænge af, hvilken jordbund der er tale om – denne skal muligvis forstærkes.