Læg nemt et fundament

Er det nemt at lave et fundament? Det er et spørgsmål, som har flere svar – og svaret er både afhængigt af dine evner, fundamentets formål, din tid og en lang række af andre parametre, som du kan læse mere om her.

Udgangspunktet er, at det at lave et fundament er stort stykke arbejde. At afsætte, udgrave, plane og mure er langt hen ad vejen et stykke arbejde, som kræver en god del research og en fornemmelse for anvendelsen af værktøj og forskellige andre materialer. Specielt udgravning til fundament kan være tungt og krævende.

 

At lave et nemt fundament kræver, at du er i stand til at forberede dig grundigt.

Forskellige typer af fundamenter

Der er selvfølgelig fundamenter, som er nemmere at have med at gøre end andre. Det traditionelle betonfundament kræver sin mand eller kvinde, mens skruefundamentet er langt lettere at gå til.

Skruefundamentet har i øvrigt den fordel, at det i miljømæssig forstand er en mere bæredygtig løsning. Forstået på den måde at der ikke er samme anvendelse af beton, og at du heller ikke skal skille dig af med så meget jord.

Skruefundamentet og punktfundamentet kan bruges til mindre bygninger, såsom et haveskur, en carport eller andre bygninger, som skal være fri af jorden. Det gør sig især gældende for bygninger af træ.

Hvad koster det så?

Igen afhænger prisen jo af forskellige parametre. Men hvis du er godt forberedt og sørger for, at du ved præcis, hvad der skal laves, så har du gode muligheder for at kunne lave et budget og samtidigt være i den gunstige situation, at du også kan overholde budgettet med hensyn til fremstilling af et nemt fundament.

Men du skal selvfølgelig være klar over, at fremstillingen af et nemt fundament ikke er en superbillig produktion.

Til sidst skal du huske på, at der stadig er mulighed for at opnå et håndværkerfradrag, som kan lette udgiften betragteligt. Det kan være hyggeligt DYI-projekt, men vi anbefaler professionelle løsninger.