Omfangsdræn

Du bor i et dejligt hus. Dine børn er glade. Din familie har det godt, og livet er langt hen ad vejen helt okay.

Pludselig en dag går du rundt nede i din kælder og opdager til din forfærdelse, at indervæggen virker en smule fugtig. Du skynder dig ud i haven og opdager, at fundamentet på dit hus er begyndt at suge fugt til sig.

Som husejer er du klar over, at det er meget vigtigt, at dit fundament er i stand til at holde fugten ude, da du ellers risikerer en lang række af både sundhedsskadelige og hus-skadelige indvirkninger, som du meget gerne vil være fri for.

Fugt i fundamentet

Udover at Rasmus Bjerg og Nikolaj Lie Kaas år tilbage sang en sang med denne sigende overskrift, så er fugt i fundamentet et stort problem, når det opstår.

Når du køber et parcelhus nu om dage, så har huset tit mange år på bagen og har haft mange ejere gennem tiden.

Du skal simpelthen være opmærksom på, at også fundamentet har haft de tidligere ejeres opmærksomhed, ellers risikerer du pludselig at stå med et fundament så fugtigt, at det koster spidsen af en jetjager at ordne det.

Fordele ved et omfangsdræn

Et omfangsdræn er at sammenligne med en nedgravet tagrende, der så at sige leder vandet og dermed fugten væk fra huset og videre til en kloak.

Om vandet stammer fra et højt grundvandsspejl, eller om de voldsomme klimaforandringer, som vi oplever, er begyndt at give et voldsommere vandtryk mod huset, er i og for sig ligegyldigt.

Faktum er, at vandet skal ledes væk, hvilket et omfangsdræn kan gøre på en særdeles effektiv måde. Et omfangsdræn er en løsning, som virker hurtigt, når det først er gravet ned.

Ulemper ved et omfangsdræn

Som ved alle større reparationer i og udenpå et hus, så er der alt det praktiske, som skal ordnes. Du synes sikkert ikke, at det er så dejligt, at der skal graves op omkring dit hus, selvom du nok skal huske på, at konsekvenserne ved ikke at reagere fugt i fundamentet i sidste ende kan føre til både dårligt helbred for dig og ikke mindst den kæmpe investering, som dit hus jo er.

Hvad er prisen på det?

Lad mig sige det sådan her til dig. Du lægger ikke et omfangsdræn medmindre, at du er sikker på, at det er den absolut bedste løsning for dig og dit hus.

Nedlægning af omfangsdræn på grund af fugt i fundamentet koster normalt mellem 5.000 og 10.000 kroner afhængig af, hvor dybt det skal ned, og hvilke jordforhold der er omkring huset.

Så det er en bekostelig affære, hvor det kan nok kan betale sig for dig at både at undersøge din forsikring, men du skal også være opmærksom på, at der jo stadig er mulighed for at gøre brug af det såkaldte håndværkerfradrag.

Om håndværkerfradraget er gyldigt med hensyn til fugt i fundamentet er en vurderingssag fra gang til gang.

Er der alternativer?

Der findes en metode, som kan afhjælpe fugt i fundamentet på mindre drastisk vis, men den er af nyere dato, og derfor kan du ikke finde så meget empiri desangående.

Idéen med denne alternative metode er at trække vandet eller fugten ud af dine vægge ved at sende en svagt ladet impuls af jævnstrøm ind i væggen.

Omkring jorden ved huset lægger man da et negativt ladet materiale, som på grund af den elektriske spænding nu kan trække vandet til sig. Vandet bliver omkring huset, men får ikke mulighed for at trænge ind i huset igen, da materialet holder på det.

Såfremt du synes, at det lyder som en mulighed, eller noget du kunne tænke dig at prøve, så er det klart, at du her på en mere skånsom måde kan prøve at undgå problemet med fugt i fundamentet.

Hvad skal jeg så vælge?

Du skal finde ud af, hvor meget fugt der er i fundamentet, og så skal du overveje med dig selv, om du er til den ene eller den anden metode.

Omfangsdrænet er gennemprøvet og fjerner uden tvivl fugten i fundamentet, mens strøm-metoden er af nyere dato og derfor ikke kan fremvise lige så mange resultater.

Til dens fordel kan specielt nævnes det langt mindre arbejde. Det anbefales dog stadig, at man benytter sig af professionelle til opgaven.